PENTA SİGORTA

Buradasınız: Anasayfa / Kurumsal / Hakk?m?zda
A+ R A-

Penta Sigorta Hakk?nda

Penta Sigorta,1993 y?l?nda 5 Ortak ile kurulmu? ve ad?n? Latince be? anlam?na gelen "PENTA" olarak ticaret siciline kaydettirmi?tir.
Okmeydan? merkezli ?irketimiz 2001 y?l?nda Mecidiyeky'de kendi ofisini sat?n almas?yla birlikte faaliyetlerine burada devam etmektedir.

Kuruldu?u gnden bu gne kadar m?terilerine gven vermeyi ilke edinmi? Arac?l?k edilen Sigorta ?irketleri'nin i? kabulne uygunlu?u, m?teri kalitesi ve do?ru i? prensipleri neticesinde hep al??mak istedi?i bir ?irket olmay? ba?arm??t?r.


YNET?C?LER?M?Z
EYYUP EL?K

1968 y?l?nda Sivas'ta do?mu? ?lk orta ve Lise e?itimini ?stanbul'da Yksek grenimini Uluda? niversitesi ?ktsadi ve ?dari Bilimler Fakltesi ?ktisat blmnde 1991 y?l?nda tamamlam??t?r.
1991 y?l?nda Trk Sigorta sektrnn en k?demli sigortac?lar?ndan Sn.Klara Kandiyoti ile 2 y?l al??t?ktan sonra 1993 Y?l?nda Penta Sigortay? kurmu?tur.

GREV ALDI?I KURUMLAR VE H?ZMETLERi

* GES?D (Gen Sigortac?lar Dernegi) Denetleme Kurulu yesi (2010-Devam Ediyor)
* TOBB Sigorta Acenteleri ?stanbul ?l Delegesi (2009- Devam ediyor.)
* ?SAD (?stanbul Sigorta Acenteler Derne?i) Ynetim Kurulu yesi ve Genel sekreteri( 2010- Devam ediyor)
* TSAF(Trkiye Sigorta Acenteleri Fedarasyonu) Ynetim Kurulu yesi ve Genel sekretri (2011- Devam Ediyor)
* Ahi Evran Ticaret Meslek Lisesi  Sigorta blmnde Sigorta Sektr Egitimi
* Kltr niversitesi Seminer
* Ayd?n niversitesi Seminer
* SEGEM al??tay yeli?i

F?L?Z EL?K DO?AN

1979 y?l?nda ?stanbul'da do?du. 1997 y?l?ndan beri Penta Sigorta'da ? Operasyon sorumlu olarak al??maktad?r.