PENTA SİGORTA

Buradasınız: Anasayfa / Kurumsal / Vizyonumuz ve De?erlerimiz
A+ R A-

Vizyonumuz ve De?erlerimiz

     V?ZYONUMUZ

     Gvenilir, zm odakl?, Sektre katk? sa?layan, m?terilerinin ?karlar?n? gzeten kanun ve ynetmeliklere uygun davranan, Trkiye'nin en      sayg?n ve ilerici Acenteleri aras?nda yer almaya devam etmektir.      DE?ERLER?M?Z
  •     Sigortac?l??? tek i? olarak benimser ve i?ini profesyonelce yapar.
  •     Sigortac?l???n nemini ve gereklili?ini en do?ru ve gvenli ?ekilde sigortal?ya aktararak sigorta bilincini yayg?nla?t?r?r.
  •     Sigortal?lar?m?za ait polie bitim tarihleri taraf?m?zdan titizlikle takip edilir ve yenileme bilgileri  nceden sigortal?lara iletilir.
  •     Sigortal?n?n riskini en iyi ?ekilde analiz edip en uygun teminat ve ?artlar? sunar.
  •     Yeniliklerle, sektre rnek olur.
  •     Ana sigorta ?irketi nezdinde sigortal?n?n hak ve menfaatlerini korur.
  •     Alternatif rn ve teklifler haz?rlar.
  •     Hasar da evrak takibi taraf?m?zdan byk bir titizlikle yap?larak, dosyan?n tamamlanmas?ndan sonra hasar demesi en h?zl? ve k?sa srede yap?lmas?n?           temin etmek.
  •     7/24 ula??labilinir hizmet verir.