Nakliyat Emtia Sigortası, taşınabilecek herhangi bir yükün, onu taşımaya uygun denizyolu, havayolu, karayolu ve demiryolu nakil vasıtalarından biriyle bir yerden başka bir yere taşınması esnasında uğrayabileceği hasar ve kayıpları poliçede belirlenmiş genel ve özel şartlar kapsamında güvence altına alan sigorta türüdür.

 

Poliçe Kapsamında Dahil Edilebilen Ek Teminatlar:

  • Denizde geminin batması, oturması, çatışması, devrilmesi sonucu malların tam veya kısmi hasara uğraması ve bunlarla ilgili kurtarma veya müşterek avarya masrafları,
  • karada kamyon ve trenin çarpışması, devrilmesi, yanması, çarpması veya yoldan çıkarılması, yıldırım, seylap, dere taşması, çığ, toprak veya dağ heyelanı, köprülerin yıkılması veya çökmesi malların tam veya kısmi hasarı,
  • karayolu ile yapılan taşımalarda hariç tutulan yükleme aktarma tehlikeleri
Harp, grev, kargaşalık ve halk hareketleri tehlikeleri isteğe bağlı olarak ayrıca sigorta edilebilmektedir.

 

Poliçe Kapsamının Dışında Kalan Durumlar:

  • Sigortalının kasti hareketine yüklenebilen ziya ve hasarlar
  • olağan akma, fire, aşınma veya yıpranmalar
  • malların ambalaj yetersizliğine yüklenebilen ziyan veya hasarlar
  • gecikmeden doğan ziya veya hasarlar poliçe kapsamına dahil değildir.

Sizi Arayalım

Müşteri temsilcilerimiz sizi arayıp sigorta poliçeleri hakkında detaylı bilgi ve fiyat verebilirler.