Çalışanlarınıza ödeyeceğiniz tazminatlar için sigortanız Ray Sigorta’dan.

Çalışanlarınız başına gelebilecek bir kaza sonucu ödemekle yükümlü olduğunuz tazminatlar için sigorta yaptırarak zararınızı en aza indirebilirsiniz.

Kimler yaptırmalı?

İşyerinde çalışanları olan tüm iş sahipleri olabilecek aksiliklere karşı ödenecek tazminat vb. Masrafları güvence altına almak istediğinizde Ray Sigorta Mesleki Sorumluluk Sigortası’ndan faydalanabilir.

Sigortanın Kapsamı Nelerdir?

Mesleki Sorumluluk Sigortası, çeşitli meslek grubunda çalışanların mesleklerini ifa ederken yapılan hata, ihmal, eksiklik ve kaza sonucunda ödenecek tazminatlar yüksek maliyetlere ulaşmaktadır. “Mesleki Sorumluluk Sigortası” ile üçüncü şahıslara verilecek zarar ve ziyan nedeniyle sigortalıya yüklenen sorumluluktan doğan tazminat taleplerini, tedavi masrafı, sürekli sakatlık durumunda sakatlık tazminatını, ölümü halinde ise kanuni hak sahiplerine ölüm tazminatını kapsar. Ayrıca üçüncü şahıslara verilecek maddi zararlarda teminat altına alınır.

Ana teminatlar poliçenizde standart olarak sunulan teminatlardır.

 

  • Tedavi Masraflar ı(Kaza Başına)
  • Sakatlanma Ve Ölüm (Kaza Başına)
  • Maddi Zararlar (Kaza Başına)

Sizi Arayalım

Müşteri temsilcilerimiz sizi arayıp sigorta poliçeleri hakkında detaylı bilgi ve fiyat verebilirler.