Doktorlarımıza özel bir sigorta

Çalışma anında mesleğini icra ederken yapmış olunan hatalardan ya da mesleki ihmal ve eksiklikten ötürü hastanın ruhsal ve/veya bedensel sağlığının bozulması ya da ölümü nedeniyle sigortalıya karşı ileri sürülecek tazminat talepleri teminat altına alınmaktadır.

Kimler yaptırmalı?

Tüm doktorlarımız Ray Sigorta Doktorlara özel mesleki sorumluluk sigortasından faydalanabilirler.

Sigortanın Kapsamı Nelerdir?

Mesleki Sorumluluk Sigortası, doktorların mesleklerini ifa ederken yapılan hata, ihmal, eksiklik ve kaza sonucunda ödenecek tazminatlar yüksek maliyetlere ulaşmaktadır. “Mesleki Sorumluluk Sigortası” ile üçüncü şahıslara verilecek zarar ve ziyan nedeniyle sigortalıya yüklenen sorumluluktan doğan tazminat taleplerini, tedavi masrafı, sürekli sakatlık durumunda sakatlık tazminatını, ölümü halinde ise kanuni hak sahiplerine ölüm tazminatını kapsar. Ayrıca üçüncü şahıslara verilecek maddi zararlarda teminat altına alınır.

Ana teminatlar poliçenizde standart olarak sunulan teminatlardır.

  • Tedavi Masrafları(Kaza Başına)
  • Sakatlanma Ve Ölüm(Kaza Başına)
  • Maddi Zararlar (Kaza Başına)

Sizi Arayalım

Müşteri temsilcilerimiz sizi arayıp sigorta poliçeleri hakkında detaylı bilgi ve fiyat verebilirler.