Penta Sigorta’nın sektörde fark yaratan KOBİ Sorumluluk Sigortası, KOBİ’lerin işlerini yaparken üstlendikleri sorumlulukları, riskleri koruma altına almak için gerekli olan teminatları tek bir üründe topluyor.
KOBİ Sorumluluk Sigortası sayesinde KOBİ’ler koruma altına almak istedikleri riskleri seçerek sigorta poliçelerini kendileri oluşturuyorlar. Bu şekilde işleri gereği ihtiyaç duydukları teminatları, istedikleri limitlerle poliçelerine dahil edebilen KOBİ’ler, kendileri için potansiyel riskler dahilinde olmayan teminatlar için boş yere para vermekten kurtulmuş oluyor.

KOBİ Sorumluluk Sigortası’nın Kapsamına Giren Örnek Durumlar:

Yenilikçi Penta Sigorta KOBİ Sorumluluk Sigortası, üçüncü şahıs sorumluluk, ferdi kaza, ürün ve mesleki sorumluluk, işveren sorumluluk ve hukuksal koruma teminatlarını içeriyor. Ürün ile KOBİ’ler aşağıdaki örnek durumlarda sigorta koruması altında oluyor:
  • İş yeri sahibi veya personelinin mesleki faaliyetleri sırasında gerçekleşebilecek bir kaza sonucu müşterilerinin kişisel eşyalarına vereceği zararlar nedeniyle, bu kişiler tarafından ileri sürülecek tazminat taleplerine karşı iş yeri sahibini güvence altına alır.
  • İşletme otoparkına ya da park edilmek üzere işletme görevlilerine bırakılan araçların park edilmesi veya yer değiştirilmesi sırasında işletme görevlilerinin müşteri araçlarına verebilecekleri zararlar nedeniyle üçüncü kişiler tarafından ileri sürülecek tazminat taleplerini karşılar.
  • İş yeri çalışanlarının görevlerini yerine getirirken yaşayabilecekleri meslek hastalıklarından dolayı açılabilecek davalarda doğan tazminat taleplerini karşılar.
  • Satılan, tedarik, tesis ve monte edilen, mal veya ürünlerden dolayı meydana gelebilecek bir olay sonucunda üçüncü kişilerin vefat etmesi, yaralanması, sağlığının bozulması veya mallarında maddi bir zarar meydana gelmesi nedeniyle bu kişiler tarafından ileri sürülecek tazminat taleplerini karşılar.
  • İş yerinde bulunan, çalışan harici üçüncü kişilerin iş yeri sınırları içerisinde ölmesi, yaralanması veya sahip olduğu mallarda hasar meydana gelmesi sonucunda işyeri sahibine açacağı tazminat davalarından doğacak masrafları karşılar.
  • İş yeri sahibi veya personelinin üçüncü şahıslara ait adreslerde yapacağı montaj, tamir ve bakım faaliyetleri esnasında meydana gelecek bir olay sonucunda, üçüncü kişiler tarafından ileri sürülecek tazminat taleplerin, karşılar.
  • İş yerinde yangın, infilak, buhar, duman, kötü niyetli hareketler ve terör nedeniyle 3.şahısların uğrayacağı zararlardan kaynaklı doğabilecek tazminat taleplerini karşılar.
  • Çalışanların başlarına gelebilecek herhangi bir beklenmedik kaza sonucunda daimi sakat kalması veya vefat etmesi durumunda tazminat ödemelerini karşılar. Ayrıca iş kazaları sonucu işverene açılacak davalardan doğacak tazminat talepleri de sigorta koruması altındadır.
  • İşçilerin bir iş kazası neticesinde herhangi bir bedeni zarardan dolayı işverenden talep edeceği manevi tazminat taleplerini işverenin hukuki sorumluluğu nispetinde karşılar.
  • Sigortalının tesislerinde sunulan yiyecek ve içeceklerin neden olduğu gıda zehirlenmeleri sonucunda işçilerin uğrayacağı zararlardan dolayı sigortalıya düşen yasal sorumlulukları teminat altına alır.

Sizi Arayalım

Müşteri temsilcilerimiz sizi arayıp sigorta poliçeleri hakkında detaylı bilgi ve fiyat verebilirler.